График Oracle Курсове

Регистрация

DB Администриране

Контакт

Администриране на Oracle бази данни (Outsource DBA)

    Администриране на Oracle бази данни е услуга, ориентирана към компаниите, използващи бази данни на Oracle, но предпочитащи да поверят на външна фирма грижата за работоспособността и поддръжката им.Подобен подход (макар и все още не особено популярен) има своите съществени предимства.

  • Ако вашата компания има само една или малък брой бази данни, които са сравнително статични, администрирането им не изисква особени усилия (можеби свеждащи се до около 1 час дневно или даже по-малко) В същото време, работата изисква много познания и висока квалификация. Компаниите обикновено не са склонни да плащат на квалифициран администратор, тъй като не могат да уплътнят времето му. Това довежда или до наемането на ниско квалифициран администратор за по-малко пари, или до прехвърляне на тези задължения на системен администратор,мрежови администратор, или разработчик. Всичко това води до лошо конфигурирана база данни, намалено бързодействие, значителен престой при повреди както и загуба на данни. Педлаганата от нас услуга позволява да имате на разположение изключително квалифициран администратор, като заплащате за това разумна цена. Грижейки се за няколко клиента, ние успяваме да уплътним времето на администратора

  • Дори квалифицираните администратори, работещи само в една среда често затъват в рутинни задължения, което може да ги направи неефективни в определени моменти. Например рядко се случва данни да бъдат изтрити по грешка. Съществува процедура за възстановяването им но вашия администратор рядко прибягва до нея, или никога не я е използвал - просто не му се налага. Нашите специалисти, работещи с различни клиенти правят това доста по-често и респективно - по-бързо, което значи по-малко престой

  • Работейки с различни клиенти, ние използваме различни средства, инструменти, хардуерни решения и конфигурации, версии на базата данни. Сблъскваме се с различни проблеми и така нашите специалисти добиват опит, от който вие се възползвате, ползвайки нашите услуги.

  • Използвайки съвременните механизми на Oracle Enterprise Manager нашите специалисти могат изключително ефективно да следят и управляват множество сървъри,което прави работата им още по-ефективна. При наемането на собствен администратор тези средства няма как да се използват, просто защото нямате много сървъри

  • Често мениджърите предпочитат работата да се върши от човек, работещ за тяхната компания, вместо от външна фирма, смятайки че така имат по-голям контрол върху тази дейност.Съществува схващането че работейки с външна фирма се излагат на по-голям риск системите и данните.
    В крайна сметка и в двата случая става дума за договор но в първия случай договора е между фирма и физическо лице а във втория - между две фирми. Няма причина да се смята че физическото лице ще изпълнява договора по-стриктно от фирмата. Дори напротив, фирмата може да бъде обвързана с доста по-сериозни клаузи и даже неустойки в сравнение с физическото лице работещо за вас

    IT Knowledge вече работи по този начин с няколко клиента и смятаме че ползите от подобна организация на работата са значителни. Можем да кажем че познаваме спецификата на работата и ключовите фактори, правещи едно такова сътрудничество ползотворно. Ако разпознавате вашата компания в описаното по-горе, ако виждате вашите проблеми в изброените по-горе, моля не се колебайте да се свържете с нас.

За НАС

График Oracle КУРСОВЕ

РЕГИСТРАЦИЯ

Администриране на Oracle бази данни

ЛИНКОВЕ

КОНТАКТ


 

 

Design & Hosting - HOSTdom ©